این متن رو از یه کانال تلگرامی برداشتم, جالب بود.. البته من اینجوری نیستم ولی بهش اعتقاد دارم و دوست دارم اینجوری باشم

هربار غیر این عمل کردم پشیمون شدم


وقتی چیزی مرا رنج می‌داد، 

در مورد آن با هیچ کس حرفی نمی زدم،

خودم در موردش فکر می‌کردم،

به نتیجه می‌رسیدم 

و به تنهایی عمل می‌کردم.

نه اینکه واقعا احساس تنهایی بکنم، نه...

بلکه فکر می‌کردم که انسان ها در آخر،

باید خودشان،

خودشان را نجات بدهند...

نجات خودمنبع : وندانجات خود
برچسب ها :